MENU
Aula_close Layer 1

Mission, vision og værdier

Mission: Hvorfor er vi her?

Hærvejsskolens mission er at leve op til Folkeskolelovens formålsparagraf:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Vision: Hvad vil vi være kendt for?

  • Hærvejsskolen har høj faglighed og et inspirerende læringsmiljø.
  • Hærvejsskolen har plads til forskellighed og tænker mangfoldighed som en styrke.
  • Hærvejsskolen lægger vægt på at skabe trygge fællesskaber, der giver selvværd, trivsel og mod.
  • Hærvejsskolen arbejder for at se nye veje i forhold til undervisning og i forhold til det enkelte barn/den enkelte unge.
  • Hærvejsskolen er en attraktiv arbejdsplads, hvor der også for medarbejderne arbejdes for høj faglighed, plads til forskellighed, tæt samarbejde, et stærkt fælles-skab og mulighed for udvikling.
  • Hærvejsskolen skal sammen med forældre, eksterne samarbejdspartnere og lokalsamfund give børn og unge muligheder for at kunne træffe de rigtige valg for den enkelte
  • Hærvejsskolen er kendetegnet ved, at der kontinuerligt arbejdes med at udvikle en god skole, hvor dannelse af gode og livsduelige mennesker er vores vigtigste opgave – og hvor test og evalueringer er et middel og ikke et mål.

 

Dokumenter
Værdiregelsæt for Hærvejsskolen.pdf Shape Created with Sketch.