Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdier, mission og vision

Hærvejsskolens værdier

Fællesskab
Vi er en del af et forpligtende, lokalt fællesskab, hvor det gode samarbejde prioriteres højt. Her er plads til alle, fordi vi lykkes sammen.

Åbenhed
Vi er i en foranderlig verden, og vi ser åbenhed og mod som en forudsætning for udvikling. Her er plads til at eksperimentere, fordi vi er et dynamisk fællesskab.

Respekt
Vi ved, at ethvert fællesskab er funderet på respekt for hinanden. Her er plads til forskellighed, fordi mangfoldighed er en styrke.

Stolthed
Vi forventer, at alle tager ansvar for egen og hinandens læring. Her er plads til fordybelse, fordi det er nødvendigt for trivsel og faglighed.

Tillid
Vi tror på, at tillid er grundlaget for enhver tryg relation. Her er plads til at begå fejl, fordi det er vejen til at være og til at lære.

 

Mission: Hvorfor er vi her?

Hærvejsskolens mission er at leve op til Folkeskolelovens formålsparagraf:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Dokumenter