MENU
Aula_close Layer 1

Kommende 0. klasse 2020/2021

Skal dit barn starte i børnehaveklasse efter sommerferien?
Det er spændende at skulle starte i skole, og der kan være mange spørgsmål både for elever og forældre. Her kan du få informationer omkring, hvordan du skriver dit barn op til skole og SFO samt mange andre ting.

Indskrivning skal i år ske i perioden: 
mandag den 20. januar til og med søndag den 16. februar 2020.

For at skrive dit barn ind, kan du trykke her... 

Forældre til børn, der er født i 2014 vil den 20. januar 2020 modtage et brev fra os i deres e-boks med information om webindskrivningen.


På Hærvejsskolen gør vi rigtig meget ud af, at alle vores elever trives, da det er nøglen til at have det godt både fagligt og socialt. Derfor er det især vigtigt, at de små elever, der skal starte i skole, får en god og tryg opstart, så de får en god oplevelse med at starte i skole.

Informationsmøde
Vi afholder altid et informationsmøde for forældre til kommende skolebørn i november måned. Invitationen vil blive sendt til alle forældre til børn i Hærvejsskolens skoledistrikt, der skal starte i skole efter sommerferien via deres E-boks. Desuden vil der komme en besked via børnehaven.

På informationsmødet vil der dels blive informeret omkring os som skole, hvad vi har af værdier og kan tilbyde, så den enkelte elev vil få en hverdag, hvor både god læring er i centrum, men bestemt også det sociale. Der vil blive informeret omkring hvordan vores opstart vil være i børnehaveklassen, SFO’en samt dagligdagen generelt – alt så den enkelte elev vil føle sig tryg og få en god opstart i de nye omgivelser.

Er du i tvivl om, hvilken skole dit barn skal starte på, så kom og hør, hvad vi kan tilbyde og stil de spørgsmål, du har brug for som forældre, for at blive mere afklaret. 

Sådan skriver du barnet op til skole
Hvert år i januar kan man skrive sit barn ind på den skole, som man ønsker sit barn skal starte på til august.

Du skal skrive barnet op elektronisk på Aabenraa Kommunes hjemmeside aabenraa.dk på siden ”Skriv dit barn op til skoleåret”. Her kan man også skrive barnet op til SFO.

Hvilken dato webindskrivningen åbner, vil forældre få besked om via E-boks. Datoen kommer også på kommunens hjemmeside.

Har du udfordringer med at indskrive barnet ind elektronisk, bedes du henvende dig til os på tlf. 7376 6120, vi hjælper gerne.

Skoledistrikter
Et barn indskrives normalt i den skole i det distrikt, hvor man bor. I webindskrivningen kan du søge om, at barnet bliver optaget i en anden skole end distriktsskolen. Du skal huske selv at kontakte den skole, du ønsker barnet optaget i. Vælger du en anden skole end distriktsskolen, skal du selv afholde eventuelle udgifter til transport til og fra skolen.

Ønsker du at indskrive dit barn i en friskole eller en tysk skole, skal du oplyse det i webindskrivningen. Du skal dog samtidig rette henvendelse direkte til den skole, du ønsker dit barn optaget i.

Du kan ikke altid regne med, at barnet bliver optaget i en anden skole end distriktsskolen. Du kan forvente at få besked om, hvor barnet er optaget med udgangen af marts måned.

Udsæt skolestarten 
Forældre kan søge om at udsætte barnets skolestart et år begrundet i barnets udvikling. Dette er oftest i samarbejde med børnehaven.

Ønsker du at søge om skoleudsættelse for dit barn, skal du indsende en særskilt ansøgning om at få dispensation til os.

Skemaet kan du/I få ved at henvende dig/jer til os på tlf. 7376 6120 eller mail ssv@aabenraa.dk.

Vi ser frem til et godt samarbejde og glæder os til at møde vores nye elever.
I mellemtiden er du velkommen til at besøge vores hjemmeside www.haervejsskolen.dk eller vores facebookside ”Hærvejsskolen” for at se de mange spændende ting, vi laver.

Brobygning mellem 2. årgang og kommende 0.klasses elever.
Vores elever fra 2. klasse får hver et barn (kommende skolestarter) fra børnehaven tildelt. Eleverne vil så komme og besøge børnehaverne, lege med "deres" barn, læse historier m.m, så de kan lære hinanden at kende. Når børnehaverne kommer på besøg i skolen, vil børnene igen mødes og det samme vil ske første skoledag. 

Mål: At skabe en tryg overgang mellem børnehave og skole for de kommende 0. klasses elever. At de kommende 0.klasses elever har en ven/klasse de kender, som de kan søge bl.a. i frikvarterne.

Maj måned:
2.a hilser på kommende 0.a, 2.b hilser på kommende 0.b og 2.c hilser på kommende 0.c

Eleverne bliver sat sammen i små grupper.

2. klasses eleverne viser kommende 0. klasses elever rundt på skolen.

Juni måned:
2. årgang bliver blandet, så de kommer til at besøge den børnehave deres 0. klasses ven går i. Dvs. en lærer går med en blandet flok elever fra de tre 2. klasser til en børnehave. De to andre lærere går til de to andre børnehaver i byen.

Den kommende 0. klasses elev viser rundt i børnehaven.

De læser evt. en bog, spiller et spil, spiser madpakker sammen osv.

August:
Første skoledag: 3. klasserne (venskabsklasserne er blevet 3.) synger en sang og står klar med flag til deres 0.-klasses ven.

Den 1. uge eller 2 uger leger 3. årgang med 0. årgang i et frikvarter i løbet af skoledagen.

Resten af skoleåret kan venskabsklassen bruges til fx højtlæsning, lege, osv.