Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kommende 0. klasse 2023/2024

Hærvejsskolen, den 22.3.2023

 

Vi har nu indskrevet 60 elever fra Hærvejsskolens skoledistrikt til de kommende børnehaveklasser. Derudover har der været plads til 4 elever fra andre skoledistrikter, som har søgt Hærvejsskolen, så vi i alt kommer op på 64 elever.

Det betyder, at vi kan sige velkommen til tre børnehaveklasser næste skoleår med 21-22 elever i hver klasse.

Vi følger den kommunale styrelsesvedtægt, når vi danner børnehaveklasser:

Såfremt, der i en klasse er færre elever end 26, har de forældre, der ønsker det, ret til at få deres barn optaget på skolen. Såfremt der er flere børn, der ønskes optaget på skolen, end der er plads til, sker optagelse i prioriteret rækkefølge efter følgende kriterier:

  1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.
  2. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
  3. Nærmest boende går forud for fjernere boende.
  4. Lodtrækning såfremt 1-3 ikke afklarer prioriteringerne.

Der må i alt være 28 elever i en klasse i forhold til folkeskoleloven. De sidste pladser er beregnet til børn, der flytter til skoledistriktet.

Vi fortsætter med vores gode erfaringer fra dette skoleår med to voksne i hver børnehaveklasse. Der vil være både en børnehaveklasseleder og en skolepædagog i samtlige klassens timer i starten af skoleåret. Dermed kan vi give vores elever gode muligheder for at få startet et godt klassefællesskab, som de kan trives og lære i det næste mange år.

Klassedannelserne sker i løbet af foråret. Forældre og børn vil blive inviteret til personlig indskrivning den 3. maj mellem klokken 16 og 19 – og til en skolestartaften den 8. juni kl. 17.30-19.00.

Ud over disse tre almenklasser har vi også en elev, der skal i specialklasse på Hærvejsskolen.

Vi glæder os til at hilse på alle vores nye børn – og deres forældre.

 

Venlig hilsen
Pernille Reschat

Skoleleder

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Børnehaveklasser i det kommende skoleår 2023/2024

Skal dit barn starte i børnehaveklasse efter sommerferien?
Det er meget spændende at skulle starte i skole, og der kan være mange spørgsmål både for de små nye skolestartere og deres forældre. Her kan du få informationer omkring, hvordan du skriver dit barn op til skole og SFO samt mange andre ting.

På Hærvejsskolen gør vi rigtig meget ud af, at alle vores elever trives, da det er nøglen til at have det godt både fagligt og socialt. Derfor er det vigtigt, at de små elever, der skal starte i skole, får en god og tryg opstart, så de får en god oplevelse med at starte i skole.

De børn, der bor i skoledistriktet til Hærvejsskolen, har krav på at blive optaget på skolen. I år har vi 76 børn fordelt i tre børnehaveklasser. Til hver børnehaveklasse er der tilknyttet en børnehaveklasseleder og en skolepædagog. 

Hvis I har nogen spørgsmål til jeres barns skolestart, er I altid velkommen til at tage kontakt til skolen, så vil vi svare og hjælpe jer. Vi ser frem til at samarbejde med jer om jeres barns læring og trivsel de næste mange år. I mellemtiden er I velkommen til at besøge vores Facebookside ”Hærvejsskolen” for at se de mange spændende ting, vi laver.

Skoledistrikter
Et barn indskrives normalt i den skole i det distrikt, hvor man bor. I webindskrivningen kan du søge om, at barnet bliver optaget i en anden skole end distriktsskolen. Du skal huske selv at kontakte den skole, du ønsker barnet optaget i. Vælger du en anden skole end distriktsskolen, skal du selv afholde eventuelle udgifter til transport til og fra skolen.

Ønsker du at indskrive dit barn i en friskole eller en tysk skole, skal du oplyse det i webindskrivningen. Du skal dog samtidig rette henvendelse direkte til den skole, du ønsker dit barn optaget i.

Du kan ikke altid regne med, at barnet bliver optaget i en anden skole end distriktsskolen. Du kan forvente at få besked om, hvor barnet er optaget med udgangen af marts måned.

Udsæt skolestarten 
Forældre kan søge om at udsætte barnets skolestart et år begrundet i barnets udvikling. Dette er oftest i samarbejde med børnehaven.

Ønsker du at søge om skoleudsættelse for dit barn, skal du indsende en særskilt ansøgning om at få dispensation til os. Skemaet kan du/I få ved at henvende dig/jer til os på tlf. 7376 6128 eller mail lmel@aabenraa.dk

Vi ser frem til et godt samarbejde og glæder os til at møde vores nye elever.