Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Specialklasserne mellemtrinnet

Eleverne på mellemtrinnet er typisk i alderen 10-13 år og alle elever er visiteret af kommunens visitationsudvalg.

Elevgruppen er typisk kendetegnet med forskellige behov og udfordringer f.eks:
- Generelle indlæringsvanskeligheder, elever der kan være svære at rumme i en normalklasse
- Elever med adfærds- og opmærksomhedsforstyrrelse
- Socio-emionelle vanskeligheder, trivsels udfordringer.

De fleste elever har generelt ikke et fagligt aldersvarende niveau, men vi har også normaltbegavede elever med specielle behov.

Der er en hovedlærer pr. klasse der læser alle timer.

Vores værdier på mellemtrinet kendetegnes ved:
FAGLIGHED - FORSKELLIGHED - FÆLLESSKAB - FORANDRING

Vores mål er at videreudvikle tilliden til sig selv og andre bl.a. ved at focus er sat på:
- Det jeg kan, kan jeg blive bedre til
- Det jeg ikke kan, kan jeg måske lære
- Lære at erkende mine stærke og svage sider - så det bliver nemmere at bede om og få hjælp.

Skole/hjem samarbejdet er meget fleksibelt, typisk bruges AULA i dagligdagen, SMS beskeder bruges også.

Der afholdes fælles forældremøder i de enkelte klasser, elevrelaterede samtaler afholdes efter behov. Forældre/lærer eller anden part kan ønske et møde.

Vi arbejder med dansk og matematik som grundlæggende færdigheder gennem hele skoleforløbet - den enkelte elev har naturligvis individuelt tilrettelagt undervisning.

Vi arbejder løbende med fagrækkernes øvrige fag, efter behov og evne.

Vi bruger IT som et dagligt arbejdsredskab.

Der er faglig undervisning 25 lektioner pr. uge - derudover er der understøttende undervisning hver dag fra kl. 12.45 til 14.15

Der sættes individuelle mål for den enkelte elev, disse følges op med diverse relevante test og andre redskaber til afdækning af elevens kompetencer.