Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrin 4.-6. kl.

Hærvejsskolens mellemtrin består af klassetrinnene 4. - 6. klasse fordelt på 2-3 spor samt en SFO afdeling, der har et fritidstilbud til børn fra samme klassetrin.

Mellemtrin og SFO er beliggende i vores nye flotte bygning i stuen med åbne og lyse klasselokaler og fællesarealer samt udgang til vores store udeareal med legeplads, boldbaner, basket og meget mere.

Idrætsmulighederne er fantastiske, da vi både har en stor hal med redskaber, en flot Multisal, en Atletikbane og et stort grønt område med mulighed for at spille fodbold, rundbold og meget meget andet.

To gange i ugen starter vi morgenen i fællesskab med hinanden i Multisalen, hvor vi synger en sang og har et oplæg som f.eks.  en fortælling, film, nyheder, elevproduktioner, forældreindlæg quiz m.m. Det er en dejlig tradition, som har været på skolen i mange mange år og er med til at styrke fælleskabet, og har desuden både et dannelses- og informationsformål.

På mellemtrinnet planlægges hvert skoleår med et antal alternative uger. Indholdet kan være meget forskelligt, men vil ofte tage udgangspunkt i et overordnet emne eller i en fokusering på faglig fordybelse. I en alternativ uge vil vi altid søge at udnytte de muligheder, der ligger i, at det ordinære skema er brudt op. Udover de alternative uger har vi også på mellemtrinnet en række alternative dage som Motionsdag, Atletikdag for 6. klasse, Bolddag, og Basketdag for 4. og 5. klasse. 

På 6. årgang tager eleverne på lejrskole sammen med deres to hovedlærere. Det er en lejrskole, hvor undervisningen bliver omlagt til et andet sted.

Vi afsøger mulighederne for at give eleverne oplevelser i kombination med læring både ud af huset, men også på skolen. Vi har f.eks. skolefest, besøg på Naturskolen, samarbejde med det omgivende samfund f.eks. gårdbesøg, salmesangsprojekt. Vi benytter os af de nærved liggende lokaliteter som f.eks. skov og strand. Vi har teater og musikforestillinger både på skolen, men også ude. Forfatterbesøg, Naturvidenskabsfestival for 5. årgang. Klar Parat Svar, Idræt for sjov, Ung til Ung og SSP, Cyklistprøve for 6. årgang, og så deltager vi i vid udstrækning i de landsdækkende kampagner: Alle Børn Cykler, Sundhedsugerne, Lys på Ludvig, Uge 6 m.m.

P-fag:
Alle elever på mellemtrinnet deltager i p-fags undervisning.
På 4. årgang undervises i: Billedkunst, sløjd, håndarbejde og madkundskab, 3 lektioner ugentligt. På 5. årgang undervises i: Sløjd, billedkunst, håndarbejde, musik og madkundskab, 7 lektioner ugentligt. På 6. årgang undervises i: Musik, idræt, drama, madkundskab og sløjd, 6 lektioner ugentligt.

Eleverne fordeles på tværs af årgangen på hold, der roterer mellem fagene, således at alle får alle fag i løbet af året.

Bånd/bevægelse:
I bånd/bevægelsestimerne arbejdes der med skolens timeløse fag, dvs. fag som ikke er fastlagt på skemaet. Udover bevægelse, kunne indholdet i en bånd/bevægelses time være:

 • Klasselæreropgaver
 • Læsning/faglig læsning
 • Elementer fra UEA-orientering
 • Sundheds- og seksualorientering
 • Færdselslære
 • Læringsaktiviteter der styrker elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel

 

Trivsel:
I forhold til trivsel på mellemtrinnet er det overordnede mål, at alle elever trives, føler sig trygge og bliver accepteret som den de er. Derudover er det vigtigt, at eleverne trives i undervisningen, således at de også oplever at være i faglig trivsel. Kort sagt er målet, at eleverne er glade for at gå i skole.

Der afholdes klassemøder, hvor eleverne arbejder med evt. problemstillinger og klassens trivsel. Møderne afholdes efter behov. Læreren taler med eleverne om trivslen både individuelt, i grupper og klassevis.

I det daglige arbejdes der med trivslen, når behovet opstår. Det kan være konfliktløsning, lave legeaftaler, fastsætte regler, lave sociale øvelser, trøste elever, afholder samtaler med en eller flere elever.

Én gang om året gennemføres der en trivselsundersøgelse blandt alle eleverne på hele skolen. Undersøgelsen består af 40 spørgsmål, som eleverne besvarer, og som efterfølgende danner baggrund for en trivselsrapport. Med udgangspunkt i denne rapport udvælges et antal fokusområder som vi udarbejder målsætninger og iværksætter aktiviteter i forhold til.

Aktiviteter i forhold til den enkelte elevs trivsel kan være:

 • Trivselsdage
 • Klassearrangementer
 • Teambuilding på naturskolen
 • AKT samtaler
 • Teamsamarbejde