Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Specialklasserne indskoling

Vi har 3 specialklasser i indskolingen i alderen 6-10 år.

I klassen er der en lærer og en pædagog som planlægger, tilrettelægger og udfører undervisningen så den passer til den enkelte elev. Vi har et tæt samarbejde med forældre, ledere og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).
Vi har elever med generelle indlæringsvanskeligheder, tidligt skadede, ADHD/opmærksomhedsforstyrrelser, autisme spektrum forstyrrelser m.fl.
Eleverne undervises ud fra folkeskolens rammer, hvilket betyder, at de har individuelle læringsmål og gennemfører tests, som de andre klasser på skolen. Dette med vægt på, at eleven er i trivsel og på at støtte elevens udvikling og sikre, at eleven får mulighed for at opleve læring og succes.

Klasselokalet er indrettet efter elevernes behov med skillevægge, hyggekroge og arbejdsstationer i et trygt og roligt læringsmiljø. Undervisningen tager udgangspunkt i successer og tilrettelægges ud fra den enkelte elevs faglige og sociale behov. Underviserne er sammen med eleverne hele dagen fra kl. 8.15 - 12.45. Herefter er det USU (Understøttende Undervisning) der varetages af en pædagog.

Der tilbydes endvidere SFO for specialeleverne. Denne kaldes for Mini SFO og er ligeledes struktureret og i tydelige rammer.

I frikvarterne laver hver elev aftale med de voksne. Disse aftaler kan være på tværs af andre klasser, ude eller inde. Dagen evalueres dagligt med eleverne, så de kan reflektere over deres egen indsats i forhold til det faglige, sociale og følelsesmæssige.

Vi har et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Vi har en fælles interesse i, at eleverne trives og udvikler sig, og det sker bedst, hvis vi samarbejder med respekt for hinanden. Forældremøde afholdes 1-2 gange årligt. Skole/hjem samtaler afholdes 2 gange årligt. Netværksmøder afholdes efter behov - det kan være både sammen med familie, undervisere, ledelse, PPR og kommunen. Revisitering er en gang årligt.

Kommunikation mellem skole og hjem foregår primært via AULA. På kontoret tilbydes der hjælp til at komme på AULA.