Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk fraværskonsulent

Pædagogisk fraværskonsulent

Sophie Valeur                                        
Mail: sv@aabenraa.dk

Sophie er pædagogisk fraværskonsulent på Hærvejsskolen og ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).  Som pædagogisk fraværskonsulent kan Sophie hjælpe, hvis man som forældre og lærer er bekymret for barnets trivsel,- det være sig ift. social og følelsesmæssig trivsel, og som blandt andet kan føre til fravær fra skole.

Formålet med den pædagogiske fraværskonsulents indsats er:

- At yde en tidlig indsats, så barnets vanskeligheder, herunder fravær,  ikke udvikler sig

- At fremme en gensidig forståelse og dialog mellem familien og skolen, når der er bekymringer vedr. et barns trivsel.

- At støtte barnet/familien i at få nye handlemuligheder der skaber større trivsel for barnet.

Den pædagogiske fraværskonsulent deltager ligeledes i skolens Special Pædagogiske Teams møder samt Tværfaglige Teammøder.