MENU
Aula_close Layer 1

Status på børnehaveklasserne skoleåret 2020-2021

Status på børnehaveklasserne skoleåret 2020-2021

Hærvejsskolen har nu haft indskrivning af elever til kommende børnehaveklasser. Vi har børn til to børnehaveklasser næste skoleår.

Der er 55 børn fra skolens eget skoledistrikt - og 6 børn fra andre skoledistrikter. Vi har forsøgt gennem den sidste måned at få lov til at danne tre klasser - og dermed give plads til alle elever, der har ønsket Hærvejsskolen.

Men alle skolerne i Aabenraa Kommune er bundet op på Styrelsesvedtægten for skoleområdet - og i den står der, at skolerne ikke må modtage elever fra andre skoledistrikter, hvis elevtallet overstiger 26 elever pr. klasse. Desuden står der,  at antallet af klasser er indskrevne børn fra eget distrikt delt med 28 elever. 

Ud fra denne Styrelsesvedtægt gælder således, at Hærvejsskolen næste skoleår får to børnehaveklasser med henholdsvis 27 og 28 elever.

Forældrene fra andre distrikter har fået afslag - og vi beklager selvfølgelig, at der ikke er plads på Hærvejsskolen til deres børn. Vi har forsøgt at gøre det muligt - men det kan desværre ikke lade sig gøre.

Den eneste mulighed for at komme til at gå på Hærvejsskolen er, at familierne flytter ind i skolens distrikt - og at de indskrives på skolen senest midt i maj måned.

Vi ser frem til at mødes med alle vores nye børn i løbet af foråret - og selv om det er store klasser, så er det helt sikkert, at vi med erfarne og dygtige børnehaveklasseledere og støtte på klasserne vil få startet et godt forløb op.

Har I spørgsmål - så kontakt undertegnede på telefon 30894923,

Skoleleder

Pernille Reschat